Jytyn luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu 7.11.-21.11.2018

Aika: 7.-21.11.2018

Kajaanin kaupungin ml. liikelaitokset, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n, Sotkamon kunnan ja Ristijärven kunnan palveluksessa olevien Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry:n jäsenten luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu on ajalla 7.11. - 21.11.2018. Työpaikoille valitaan luottamusmiehet kaudelle 2019 – 2020 alla olevan mukaisesti:

Kajaanin kaupunki:
pääluottamusmies
työpaikkaluottamusmies sekä varaluottamusmies
työpaikkaluottamusmies sekä varaluottamusmies
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle/lukiolle luottamusmies ja varaluottamusmies
Kajaanin Mamsellille luottamusmies ja varaluottamusmies

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle:
pääluottamusmies ja varapääluottamusmies

Sotkamon kunnalle:
pääluottamusmies ja varapääluottamusmies
maatalouslomitus: työpaikkaluottamusmies ja varaluottamusmies (Maatalouslomittajat ry)

Ristijärven kunnalle:
pääluottamusmies ja varapääluottamusmies
maatalouslomitus: työpaikkaluottamusmies ja varaluottamusmies (Maatalouslomittajat ry)

Ehdokkaiden on toimitettava kirjallinen suostumuksensa vaalitoimikunnan sihteerille 22.11. kello 12.00 mennessä osoitteella Jyty Kainuu ry, Satu Härkönen, PL 52/AMK, 87101 Kajaani tai skannattuna lähetettynä osoitteella: satu.harkonen@jytyliitto.fi Lisätietoja vaalista ja ehdokasasettelusta saa sihteeriltä puh. 0400 216108 iltaisin tai spostilla: satu.harkonen@jytyliitto.fi

Ehdokassuostumuslomakkeet löytyvät oheisen linkin takaa; kunta-alan lomaketta käyttävät Kajaanin kaupungin sekä Sotkamon ja Ristijärven kunnan ehdokkaat ja yksityispuolen lomaketta käyttävät Kajaanin Amk Oy:n ehdokkaat.

Jytyliitto - luottamusmiesvaaliohjeet ja lomakkeet

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun liitto -kuntayhtymän luottamusmieskausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. Nyt miettimään omaa ehdokkuutta tai kannusta työkaveria ehdokkaaksi luottamusmiesvaaleihin!