Jäsenedut ja virkistys

26.2.2018

Jyty Kainuu ry:n omat jäsenedut:
 

Virkistys-/matkatuki vuonna 2018 – Jyty100v. juhlavuoden kunniaksi isompi tuki/jäsen

Varsinaisten jäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2018 on 50 €/varsinainen jäsen.
Opiskelijajäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2018 on 25 €/opiskelijajäsen.
Kannatus- eli eläkeläisjäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2018 on 25 €/kannatus- eli eläkeläisjäsen.

Kaikki varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatus- eli eläkeläisjäsenet voivat käyttää summan

JOKO
matkatukena
yhteen Jyty Kainuu ry 511:n omaan tai yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n tai muiden yhteistyöyhdistysten kanssa toteutettuun vähintään yhden yön yli kestävään matkaan. Jos tuen käyttää matkatukena, se vähennetään matkan lopullisesta hinnasta, joka ilmoitetaan matkaan lähtijöille maksua varten. Tuen voi käyttää mm. Vilnan, MammaMia-musikaalin, Saarenmaan tai Jytyn syyspäivien matkan tukena.

Vaihtoehtona on hakea matkatukea virkistystukihakemuslomakkeella seuraaviin matkoihin:

  • kertaluonteiset työpaikan liikunta-/virkistys-/kulttuuripäivien omavastuuosuuksiin liittyvät tositteet ajalta 1.12.2017–30.11.2018 => omavastuuosuus on 100 %:sti tuettavissa maksimin rajoissa ja/tai
  • kertaluonteiset Jytyn kautta tehtyihin tuettujen lomien omavastuuosuuksiin liittyvät kuitit ajalta 1.12.2017–30.11.2018 => omavastuuosuus on 100 %:sti tuettavissa maksimin rajoissa

Vaihtoehtoinen matkatuki on käytettävissä vain yllä oleviin matkoihin

TAI
virkistystukena
erilaisten kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsylippuihin tai jäsenen omiin harrastusmaksuihin tai jäsenen omaan hyvinvointiin liittyviin maksuihin alla olevien ohjeiden mukaan.

Virkistystuen saa lähettämällä virkistystukihakemuslomakkeen, johon on liitetty kuitit tai tositteet. Kuitti-/tositeliitteiksi käyvät:

  • vähintään viiden (5) euron arvoiset kertaluonteiset kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsyliput ajalta 1.12.2017–30.11.2018 ja/tai
  • vähintään viiden (5) euron arvoiset kertaluonteiset liikuntapaikka-/harrastusmaksut ajalta 1.12.2017–30.11.2018 ja/tai
  • vähintään viiden (5) euron arvoiset kertaluonteiset omaan hyvinvointiin kuten hierontaan liittyvät kuitit ajalta 1.12.2017–30.11.2018

Kaikista edellä mainituista virkistystuki on viisi (5) euroa per yksi kuitti tai yksi tosite. Näin ollen täyden tuen saadakseen, varsinaisen jäsenen tulee toimittaa yhteensä kymmenen (10) kappaletta ja opiskelija- tai kannatus- eli eläkeläisjäsenen yhteensä viisi (5) kappaletta em. kuitteja.

Yli 20 € maksavista kausi-/kuukausimaksuista tai sarjalipuista tuki on 50 % jäsenen tuen enimmäisraja huomioituna. Edellä mainituiksi kuiteiksi käy vaikkapa kuukausittain maksettava kuntosalijäsenyys. Esimerkiksi, jos kuntosalilla käyminen maksaa 20 e/kk/hlö ja tällaisen yhden tositteen laittaa virkistystukihakemukseen, siitä saa tukea 10 e/kuitti/jäsen. Jos varsinainen jäsen, jolla virkistystuki on 50 € v.2018, lähettää em. kuntosalikuitteja vaikkapa kolmelta kuukaudelta (eli 3 kk x 20 e/kk/hlö = 60 e/hlö ja kolme tositetta), tuki on kultakin tositteelta 10 e/kpl eli yhteensä 30 e. Kausi-/kuukausimaksuiksi tai sarjalipuksi ei katsota kertaluonteisia tapahtumia, vaikka ne olisivat maksaneet yli 20 euroa. Esimerkiksi 60 euroa maksanut yhden kerran hierontakuitti on kertaluonteinen eli, jos yhden tällaisen hierontakuitin liittää virkistystukihakemukseen, siitä saa tukea viisi (5) euroa. Alle 5 € maksavista uimahallin kertakäyntilipusta tai muista vastaavista tukea saa 1,50 €/lippu jäsenen tuen enimmäismäärä huomioiden.

Omaan hyvinvointiin katsotaan kuuluvan erilaiset hieronnat ja fysikaaliset käsittelyt, mutta ei esimerkiksi kampaaja- tai kosmetologi- tms. kauneushoitolakäynnit.

Virkistystuki on enintään 50 €/varsinainen jäsen, 25 €/opiskelijajäsen tai 25 €/kannatus- eli eläkeläisjäsen. Tukea on mahdollista hakea enimmäismäärää vähemmänkin, jolloin se myönnetään virkistystukihakemukseen merkittyjen ja hakemuksen liitteinä olevien kuittien arvon ja määrän mukaisessa suhteessa. Esimerkiksi, jos lähettää määräaikaan mennessä täytetyn virkistystukihakemuslomakkeen ja kolme (3) kappaletta elokuvalippuja, joista jokainen on maksanut 12 euroa/kpl, saa virkistystukena pankkitililleen 15 euroa.

Täytä virkistystukihakemuslomake huolellisesti huomioiden esimerkiksi pankkitilinumeron oikeellisuus. Lajittele ja merkitse kuittiliitteisiin selvästi numero hakemuksen mukaisesti ja teippaa ne tarvittaessa erillisille papereille selkeäksi kokonaisuudeksi niin, että jokaisen kuitin sisältö on näkyvissä ja siten luettavissa ilman teippien tai kuittien irrottamista. Vältä nitojan käyttöä. Ilman täytettyä virkistystukihakemuslomaketta tulleita irrallisia tositteita tai kuittinippuja ei hyväksytä eikä niitä tulla selvittelemään tai palauttamaan lähettäjälle. Lomake ja kuitit lähetetään yhtenä kertanippuna eikä jälkitoimitettuja kuitteja valitettavasti voida ottaa vastaan. Vain yksi hakemus/jäsen hyväksytään.

Hakemuksen liitteineen voit lähettää heti, milloin tahansa kuluvan vuoden aikana, kun haluttu tai täyteen tukeen oikeuttava tarvittava kuittimäärä on kerätty. Vuoden 2018 virkistystukihakemuslomake kuittiliitteineen on oltava perillä viimeistään ke 5.12.2018 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida huomioida.

Hakemus kuittiliitteineen lähetetään osoitteeseen:
Jyty Kainuu ry / Satu Härkönen
PL 52 / AMK
87101 Kajaani

Lomake löytyy tämän sivun alalaidasta sekä Doc- että Pdf-muodossa. Jollet voi sitä tulostaa, pyydä paperinen lomake.

Lisätietoja virkistys-/matkatuesta ja lomakepyynnöt: jytykainuu@gmail.com tai puh. 0400 216 108/pj. iltaisin.

Mikäli sinulla on kysyttävää, esimerkiksi hyväksytäänkö jokin tosite tai tapahtuman kuitti virkistystukihakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä ennen virkistystukihakemuslomakkeen ja kuittien lähettämistä!


Liiton jäsenyydestä saat mm. seuraavia etuja:

Työttömyyskassa turvaa

Jäsenenä olet vakuutettuna Jytyn työttömyyskassassa.

Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 26 viikkoa ja ollut tämän ajan työssä vähintään 18 tuntia viikossa saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi.