Jäsenedut ja virkistys

12.3.2019

Jyty Kainuu ry:n omat jäsenedut:
 

Virkistys-/matkatuki vuonna 2019

Varsinaisten jäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2019 on 40 €.
Opiskelijajäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2019 on 20 €.
Kannatus- eli eläkeläisjäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2019 on 20 €.

Kaikki varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatus- eli eläkeläisjäsenet voivat käyttää summan

JOKO
matkatukena
yhteen Jyty Kainuu ry 511:n omaan tai yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n tai muiden yhteistyöyhdistysten kanssa toteutettuun vähintään yhden yön yli kestävään matkaan. Tuen voi vuonna 2019 käyttää mm. toukokuussa olevaan Jytyn Megaristeilyyn.

Vaihtoehtona on hakea matkatukea virkistystukihakemuslomakkeella seuraaviin matkoihin:

  • kertaluonteiset työpaikan liikunta-/virkistys-/kulttuuripäivien omavastuuosuuksiin liittyvät tositteet ajalta 1.12.2018–30.11.2019 => omavastuuosuus on 100 %:sti tuettavissa enimmäismäärän rajoissa ja/tai
  • kertaluonteiset Jytyn kautta tehtyihin tuettujen lomien omavastuuosuuksiin liittyvät kuitit ajalta 1.12.2018–30.11.2019 => omavastuuosuus on 100 %:sti tuettavissa enimmäismäärän rajoissa.

TAI
virkistystukena
erilaisten kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsylippuihin tai jäsenen omiin harrastusmaksuihin tai jäsenen omaan hyvinvointiin liittyviin maksuihin.

Virkistystuen saa lähettämällä täytetyn virkistystukihakemuslomakkeen, johon on liitetty kuitit tai tositteet. Kuitti-/tositeliitteiksi käyvät vähintään viiden (5) euron arvoiset kertaluonteiset kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsyliput ja/tai liikuntapaikka-/harrastusmaksut ja/tai omaan hyvinvointiin kuten hierontaan liittyvät kuitit ajalta 1.12.2018–30.11.2019. Kaikista edellä mainituista virkistystuki on viisi (5) euroa per yksi kuitti tai yksi tosite.

Vähintään 20 € maksavista kausi-/kuukausimaksuista tuki on 50 % jäsenen tuen enimmäisraja huomioituna. Edellä mainituiksi kuiteiksi käy vaikkapa kuukausittain maksettava kuntosalijäsenyys. Kausi-/kuukausimaksuiksi ei katsota kertaluonteisia tapahtumia, vaikka ne olisivat maksaneet yli 20 euroa. Esimerkiksi 60 euroa maksanut yhden kerran hierontakuitti on kertaluonteinen.

Alle 5 € maksavista uimahallin kertakäyntilipusta tai muista vastaavista tukea saa 1,50 €/lippu jäsenen tuen enimmäismäärä huomioiden.

Omaan hyvinvointiin katsotaan kuuluvan erilaiset hieronnat ja fysikaaliset käsittelyt, mutta ei esimerkiksi kampaaja- tai kosmetologi- tms. kauneushoitolakäynnit.

Virkistystuki vuonna 2019 on enintään 40 €/varsinainen jäsen, 20 €/opiskelijajäsen tai 20 €/kannatus- eli eläkeläisjäsen. Tukea on mahdollista hakea enimmäismäärää vähemmänkin, jolloin se myönnetään kuittien arvon ja määrän mukaisessa suhteessa.

Täytä virkistystukihakemuslomake huolellisesti ja lajittele ja merkitse kuittiliitteet selkeäksi kokonaisuudeksi. Ilman täytettyä virkistystukihakemuslomaketta tulleita irrallisia tositteita tai kuittinippuja ei hyväksytä.

Hakemuksen liitteineen voit lähettää heti, milloin tahansa kuluvan vuoden aikana, kun haluttu tai täyteen tukeen oikeuttava tarvittava kuittimäärä on kerätty. Vuoden 2019 virkistystukihakemuslomake kuittiliitteineen on oltava perillä viimeistään to 5.12.2019 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:
Jyty Kainuu ry / Satu Härkönen
PL 52 / AMK
87101 Kajaani

Lomake löytyy tämän sivun alalaidasta sekä doc- että pdf-muodossa. Jollet voi sitä tulostaa, pyydä paperinen lomake. Alalaidasta löytyy vielä tarkemmat ohjeet virkistystuen hakemiseen.

Lisätietoja virkistys-/matkatuesta ja lomakepyynnöt: jytykainuu@gmail.com tai puh. 0400 216 108/pj. iltaisin.

Mikäli sinulla on kysyttävää, esimerkiksi hyväksytäänkö jokin tosite tai tapahtuman kuitti virkistystukihakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä ennen virkistystukihakemuslomakkeen ja kuittien lähettämistä!


Liiton jäsenyydestä saat mm. seuraavia etuja:

Työttömyyskassa turvaa

Jäsenenä olet vakuutettuna Jytyn työttömyyskassassa.

Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 26 viikkoa ja ollut tämän ajan työssä vähintään 18 tuntia viikossa saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi.