Jäsenedut ja virkistys

24.2.2020

Jyty Kainuu ry:n omat jäsenedut:
 

Virkistys-/matkatuki vuonna 2020

Varsinaisten jäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2020 on enintään 40 €. Opiskelijajäsenten ja kannatus- eli eläkeläisjäsenten virkistys-/matkatuki vuodelle 2020 on enintään 20 €.

Jäsenet voivat käyttää summan

JOKO
matkatukena
yhteen Jyty Kainuu ry 511:n omaan tai yhteistyössä Kainuun Tyvi ry:n tai muiden yhteistyöyhdistysten kanssa toteutettuun vähintään yhden yön yli kestävään matkaan. Tuki vähennetään matkan lopullisesta hinnasta.

Vaihtoehtona on hakea matkatukea virkistystukihakemuslomakkeella työpaikan liikunta-/virkistys-/kulttuuripäivien ja/tai Jytyn kautta tehtyjen tuettujen lomien omavastuuosuuksiin ajalta 1.12.2019–30.11.2020 olevilla kuiteilla.

TAI
virkistystukena
erilaisten kulttuuri-, urheilu- tai musiikkitapahtumien pääsylippuihin tai jäsenen omiin liikuntapaikka-/harrastusmaksuihin tai jäsenen omaan hyvinvointiin kuten hierontaan liittyviin maksuihin. Tukea saa viisi (5) euroa kertaluonteisesta vähintään viisi (5) euroa maksavasta kuitista ja yli 20 euroa maksavista kausi-/kuukausimaksuista tuki on 50 % jäsenen tuen enimmäisraja huomioituna.

Esimerkit:
1 kpl 12 euroa maksanut elokuvalippu -> tuki 5 e
1 kpl 80 euroa maksanut hierontakuitti -> tuki 5 e
1 kpl 100 euroa maksanut kuntosalin kuukausijäsenmaksu -> täysi tuki jäsentyypistä riippuen 40 e/20 e

Virkistystuen saa lähettämällä täytetyn virkistystukihakemuslomakkeen, johon on liitetty kuitit ajalta 1.12.2019–30.11.2020.Tukea voi hakea enimmäismäärää vähemmän, jolloin se myönnetään kuittien mukaisessa suhteessa. Täytä lomake huolellisesti ja merkitse kuitit selkeästi. Ilman täytettyä lomaketta tulleita irrallisia kuitteja ei hyväksytä. Hakemuksen voi lähettää milloin vain vuoden aikana, mutta viimeistään pe 4.12.2020 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:
Jyty Kainuu ry / Satu Härkönen
PL 52 / AMK
87101 Kajaani

Hakemuslomake on tämän sivun alalaidassa sekä doc- että pdf-muodossa. Jollet voi sitä tulostaa, pyydä paperinen lomake. Lisätietoja virkistys-/matkatuesta ja lomakepyynnöt: jytykainuu@gmail.com tai puh. 0400 216 108 (iltaisin).


Liiton jäsenyydestä saat mm. seuraavia etuja:

Työttömyyskassa turvaa

Jäsenenä olet vakuutettuna Jytyn työttömyyskassassa.

Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksua vähintään 26 viikkoa ja ollut tämän ajan työssä vähintään 18 tuntia viikossa saa ansiosidonnaista päivärahaa jouduttuaan työttömäksi tai lomautetuksi.