Koulutuskalenteri ja kuvagalleria

Matkatuki yhdistyksen järjestämiin Kainuun alueen koulutuksiin ja jäseniltoihin sekä yleisiin kokouksiin kuten kevät- ja syyskokouksiin on 12 € / 100 km vuonna 2021 Kajaanin kaupunkialueen ulkopuolisille jäsenille. Matkatuki haetaan jälkikäteen maksutositteella, joka on tämän sivun alalaidassa sekä doc- että pdf-muodossa. Toivomme käytettävän yhteiskyytejä ja ilmoitamme tilaisuuteen ilmoittautuneille, keitä alueelta on tulossa ko. tilaisuuteen, jotta voitte sopia yhteiskyydeistä.


Ammattiliitto Jyty järjestää paljon mielenkiintoisia ja laadukkaita koulutuksia.

Huom!

Osa Jytyn alkusyksyn koulutuksista on tavoitteena toteuttaa lähikoulutuksina. Loppuvuoden koulutuksista päätetään myöhemmin. Lähikoulutukset tullaan toteuttamaan viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Koulutustiloissa huolehditaan mm. virallisista turvaväleistä ja väljästä koulutustilasta. Osanottajamäärä on rajoitettu. Lähikoulutusten peruuttamiset ovat mahdollisia nopeallakin aikataululla, mikäli tilanne sitä vaatii.

Osa mahdollisesti peruutettavista koulutuksista muutetaan etäkoulutuksiksi. Ajantasaisin tieto löytyy koulutuskalenterista.


Ammattiliitto Jytyn koulutuskalenteri

Ammatillisille opintopäiville yhdistys korvaa kurssikustannukset majoituksineen. Yhden päivän lähellä oleviin koulutusten majoitus korvataan vain, jos kyydit eivät onnistu päiväkäyntiin. Matkat korvaa ammattiliitto Jyty liiton matkustusohjeiden mukaan. Ks. tarkemmin Jytyn sivuilta.

Enemmän irti Jytystä -koulutuksien matkat sekä majoitus- ja kurssimaksut maksaa ammattiliitto Jyty. Ko. kurssi on suunnattu kaikille Jytyn uusille jäsenille (liittynyt Jytyyn kolmen vuoden sisällä) tai sellaisille jäsenille, jotka eivät ole olleet aktiivisesti mukana ammattiliitto Jytyn toiminnassa.

Työhyvinvointikoulutuksien kurssi-, majoitus- ja matkakulut maksaa yhdistys. Matkakorvaukset maksetaan Jytyn matkustusohjeen mukaan eli 0,20 €/km ja lisähenkilö 0,05 €/hlö/km. Korvaukset haetaan jälkikäteen maksutositteella, joka on tämän sivun alalaidassa sekä doc- että pdf-muodossa.

Jytyn järjestämiin koulutuksiin pääsevät ensisijaisesti ne jäsenet, jotka ovat ensikertalaisia tai eivät ole pitkään aikaan käyneet koulutuksissa. Samankaltaisiin koulutuksiin voi yhdistyksen tukemana osallistua korkeintaan joka toinen vuosi.

Jytyn valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutuksiin sovelletaan Jytyn yleistä matkustusohjetta. Työnantajan maksaessa kurssimaksut em. rajoitukset eivät ole voimassa. Työnantaja on maksanut joidenkin jäsenten koulutuksia, joten kannattaa kysyä, sillä nämä ovat työnantajalle edullisia.

Lisätietoja Jytyn koulutuksista saat ilmoittautumisesi yhteydessä koulutusvastaava Sari Kyllöseltä, sari.kyllonen73(at)gmail.com.

Ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuu jäsenen sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä.

Myös vuonna 2021 Jyty Kainuu ry 511:n jäsenet saavat 50 euron tuen seuraaviin Jytyn yhteistyöjäsenyhdistysten järjestämiin koulutuksiin silloin, kun jäsen maksaa koulutuksen itse. Tuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan maksutositteella.

19.5.2021, Välinehuollon ammatillinen koulutuspäivä, verkossa
5.5.2020, Maatalouslomittajien jäsenkoulutus, Helsinki/laiva
10.–11.9.2020 peruttu, pidetään maaliskuussa 2022, Terveydenhuollonsihteerien koulutuspäivät
1.–2.10.2020, Kirjanpitohenkilöstön opintopäivät, Tampere
14.–15.10.2021 (siirretty ajankohdasta 8.–9.10.2020 ja ajankohdasta 15.–16.4.2021), Koulu- ja opintosihteerien täydennyskoulutuspäivät, Jyväskylä

Em. yhteistyöjäsenyhdistysten koulutuksiin ilmoittautuminen on suoraan koulutuksen järjestävälle yhdistykselle.

Olet tervetullut niin Jytyn kuin yhteistyöjäsenyhdistysten koulutuksiin. Suosittelemme niitä lämpimästi!