Jäsenyys ja jäsenedut

Jäsenasiainhoitaja:

Irma Härkönen

sähköposti: jytykainuu(at)gmail.com

Yhteydenotot virka-aikaan suoraan liittoon alla olevien yhteystietojen kautta. Jässärissä voit itse päivittää omia tietojasi esim. euromääräisen jäsenmaksun osalta.

Jäsenasioissa voit ottaa arkisin yhteyttä suoraan liittoon (ma-ti klo 9-11, ke suljettu, to-pe klo 9-11):

puh. 020 789 3720 jäsenrekisteripalvelu (jasenrekisteri(at)jytyliitto.fi)
- liittyminen, jäsentietojen muutokset, sähköinen asiointi, jäsenedut

puh. 020 789 3730 jäsenmaksut (jasenmaksut(at)jytyliitto.fi)
- muutokset, esim. jäsenmaksu palkattoman vapaan aikana tai valtakirja työnantajalle

puh. 020 690 069 työttömyyskassa (puhelinpalvelu ma, ke ja pe klo 9-11) (kassa(at)jytk.fi)
- ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus, työttömyysturva

Suosittelemme, että luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit lähetetään Turvapostilla:

Puheluiden hinnat:
Kiinteästä lankaverkosta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti
Matkapuhelimesta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti 
Ulkomailta soitettaessa: Kyseessä oleva ulkomaanpuhelumaksu.

Jäseneksi voi liittyä, kun työnantajana on kunta, kuntayhtymä tms.

Yksityisen tai muun työnantajan palveluksessa oleva voi myös liittyä yhdistykseen, jos työnantaja noudattaa yksityisellä sektorilla olevia työehtosopimuksia.

Työnantajan toimialueena voivat olla esim. kansalaisten perus- ja hyvinvointipalvelut.

Kirkon alalta yhdistys voi ottaa jäsenikseen seurakunnan, seurakuntayhtymän tai muun kirkollisen työnantajan palveluksessa työskenteleviä.

Jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenyyden kaikki edut saat jäsenmaksua vastaan. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Opiskelijajäsenyys

Opiskelijat voivat liittyä suoraan paikallisyhdistyksiin ja toimia varsinaisen jäsenen tavoin esimerkiksi hallituksen jäsenenä. Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2020 on 36 €/vuosi ja em. lisäksi he maksavat työssäolokuukausiltaan normaalin yhdistyksen jäsenmaksun (joka sisältää työttömyyskassamaksun!) ja voivat näin kerätä työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja ansiosidonnaista päivärahaoikeutta varten.

Eläkeläisjäsenyys

Yhdistyksen eläkeläis- eli kannattajajäsenen maksu vuonna 2020 on 3 €/kk eli 36 €/vuosi.

Mikäli haluat liittyä jäseneksi, niin

  • liity verkon kautta: klikkaa vasemmalla olevaa Liity jäseneksi verkossa -linkkiä ja seuraa ohjeita tai
  • ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaan ja pyydä häntä lähettämään itsellesi liittymiseen tarvittavat kaavakkeet