Jäsenmaksu

22.2.2024

Jyty Kainuu ry (511) on liittoperinnässä oleva yhdistys ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenmaksu tilitetään suoraan Ammattiliitto Jytyyn.

Prosentuaalinen jäsenmaksu

Yhdistyksemme prosentuaalinen jäsenmaksu vuonna 2024 on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Työnantajaperinnässä olevien jäsenten työnantajille on liitto / yhdistys lähettänyt ohjeet jäsenmaksun tilitystä varten. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksu peritään suoraan palkastasi oikein ja oikealle yhdistykselle eli Jyty Kainuu ry 651 / 511 (maakunnan ja kuntien palkoissa).

Itsemaksaville jäsenille

Jos maksat itse palkastasi jäsenmaksun, muista maksaa se kuukausittain Ammattiliitto Jytystä tulevien viitenumeroiden perusteella liiton koontitilille. Liitto lähettää vuosittain viitelistan jäsenmaksun maksamista varten.

Viitelistaan tulostuu joka kuukaudelle oma viitenumero ja jäsenlajin mukaan joko jäsenmaksuprosentti ilman summaa tai tarkka euromääräinen summa sekä eräpäivä.

Jollet ole saanut em. tietoja jäsenmaksun maksamista varten, ota yhteys jäsenasiainhoitajaan tai lähetä viesti Jytyn sivujen kautta (ota yhteyttä --> ilmoita muutoksista) tai pyydä euromääräinen lomake jäsenasiainhoitajalta.

Työttömyyskassan etuutta saavat jäsenet eli

 • ansiopäivärahaa
 • vuorotteluvapaakorvausta
 • koulutustukea
 • koulutuspäivärahaa

saavilta peritään etuudesta liiton prosenttijäsenmaksu.

Kassan maksamat etuudet ovat vakuutusperusteisia ja AINA ENNEN ETUUDEN MAKSAMISTA kannattaa tarkistaa, että JÄSENMAKSUT OVAT AJAN TASALLA.

Jos saat työttömyyskassasta soviteltua päivärahaa, työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan sovitellun päivärahan osalta. Palkan osalta jäsenmaksu on suoritettava erikseen, joko valtuuttamalla työnantaja perimään suoraan palkasta tai maksamalla jäsenmaksu itse kuukausittain.

Mikäli olet ansiosidonnaisella päivärahalla kokonaan, työttömyyskassa perii jäsenmaksun suoraan päivärahasta ja yhdistykselle ei makseta tältä ajalta euromääräistä jäsenmaksua.

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräinen jäsenmaksu on 7,00 €/kk. Euromääräistä maksat silloin, kun jäät ilman palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta

 • vanheimpainvapaat
 • hoitovapaa
 • virkavapaa / työloma
 • sairausloma
 • opiskelu
 • määräaikainen työkyvyttömyys / kuntoutus
 • muu syy (esim. kelan pv-raha 500 pv täynnä, yrittäjyys).

Vain varusmies- tai siviilipalveluajalta ei peritä jäsenmaksua.

Opiskelijajäsenmaksu

Opiskelijan jäsenmaksu vuonna 2024 on 0 €/vuosi. Työssäolokuukausilta peritään yhdistyksen normaali jäsenmaksu (1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta). Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu koskevat ensimmäistä kertaa Ammattiliitto Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista tutkinto-opiskelijaa. Jytyläiset opiskelevat pääsääntöisesti ammatti- ja aikuisopistoissa, urheiluopistoissa sekä ammattikorkeakouluissa. Myös lukiossa ja yliopistossa opiskelevat voivat liittyä Ammattiliitto Jytyyn. Jäädessään esimerkiksi opintovapaalle tai aloitettuaan opinnot jäsen maksaa oman yhdistyksensä euromääräisen jäsenmaksun. Lisätietoa opiskelijajäsenyydestä Ammattiliitto Jytyn sivuilla.

Vanhuuseläke

Jos jäät vanhuuseläkkeelle, eikä sinulla ole palvelusvuosien perusteella oikeutta täyteen eläkkeeseen, ilmoittaudu heti te-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli työtä ei ole osoittaa, on sinulla oikeus työttömyyspäivärahaan siihen saakka, kunnes täytät 65 vuotta.

Eläkeläisten jäsenmaksu

Jäädessäsi eläkkeelle voit jäädä yhdistyksen eläkeläis- eli kannattajajäseneksi maksamalla kannattajajäsenmaksun, joka vuonna 2024 on 36 €/vuosi tai 3 €/kk kesken vuotta eläköityvillä. Näin voit hyödyntää yhdistyksen etuja mm. vuosittaisen virkistys-/matkatuen. Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle tai liittoon. Liiton vakuutusturva on voimassa eläköitymisvuoden loppuun saakka. Eläkkeelle jääneet jäsenet voivat liittyä Jytysenioreihin http://jytyseniorit.jytyliitto.net/


Liitto ilmoittaa yhdistyksen jäsenten ay-jäsenmaksut verottajalle maksuvuoden perusteella. Tarkista aina veroehdotuksesta / verolipusta, että jäsenmaksusi ovat oikein.

Ilmoita muutoksista (nimi, osoite tai muut yhteystiedot, tutkintotiedot, työnantaja, toimipaikka) tai kun jäät eläkkeelle tai kun jäät ilman varsinaista palkkaa. Osoitteenmuutokset ja palkattomat vapaat voit ilmoittaa suoraan Ammattiliitto Jytyn sivujen kautta (ota yhteyttä).

Lisätietoja jäsenmaksuasioista:
jäsenasiainhoitaja Irma Härkönen
jytykainuu(at)gmail.com

Ammattiliitto Jyty arkisin ma–ti ja to–pe klo 9–11 puh. 020 789 3730, jasenmaksut(at)jytyliitto.fi

Luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit suositellaan lähetettävän Turvapostilla: Jäsenmaksujen turvaposti