Yleistä luottamusmiestoiminnasta

27.5.2024

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan / työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen tehtäviä:

  • edustaa yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken
  • valvoo, että työntekijät / viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa
  • osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkiloöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen.