Yleistä luottamusmiestoiminnasta

13.2.2021

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan / työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Luottamusmiehen tehtäviä:

  • edustaa yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
  • välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken
  • valvoo, että työntekijät / viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa
  • osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkiloöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen.

Tarvittaessa ota ensin yhteys oman työpaikan pääluottamusmieheen ks. yhteystiedot.
 

Ammattiliitto Jytyn työsuhdeneuvonnan palvelunumerot jäsenille ma–to klo 9–11, pe klo 10–12.
020 789 3700 työsuhdeneuvonta kunnan ja kirkon alalla
020 789 3710 työsuhdeneuvonta yksityisellä sektorilla

Voit myös lähettää työsuhdeneuvontaan sähköpostia osoitteella tyosuhdeneuvonta(at)jytyliitto.fi